Kwiecień 2019. Szkolenie EEG-biofeedback w Koniczynce

Gabinet w Koniczynce (Radomsko)

Gabinet w Agathum (Częstochowa)

Radomsko. Szkolenie EEG/QEEG

Seminarium w Rawie Mazowieckiej

Gabinet w Rawie Mazowieckiej

Gabinet w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych