Radomsko. Szkolenie EEG/QEEG

Gabinet w Koniczynce (Radomsko)

Gabinet w Agathum (Częstochowa)

Seminarium w Rawie Mazowieckiej

Gabinet w Rawie Mazowieckiej

Gabinet w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych