1. Diagnostyka elektroencefalograficzna. Badania EEG i QEEG
    2. Panele (pakiety dodatkowe dostępne w Centrum Neurologopedycznym Grammatical)
    3. Kalendarz, czyli gdzie i kiedy w najbliższym czasie można zrobić badanie?
    4. Szkolenia
    5. Działalność naukowa

Diagnostyka elektroencefalograficzna. Badania EEG i QEEG

Wykonujemy badania elektroencefalograficzne osobom w każdym wieku – dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i starszym. Korzystamy z nowoczesnych elektroencefalografów najwyższej klasy: polskiego zestawu EEGDigiTrack System z głowicą ExG-32 firmy Elmiko oraz rosyjskiego zestawu Mitsar-EEG-201BT.

Pracujemy w gabinetach gwarantujących komfort i przyjazną atmosferę. Każdemu pacjentowi poświęcamy czas i uwagę (o tym, jak wygląda badanie EEG/QEEG, można przeczytać tutaj).

Badania EEG i QEEG wspierają diagnostykę lekarską, pedagogiczną, psychologiczną oraz logopedyczną. Osobom korzystającym z neuroterapii (np. z EEG-biofeedbacku lub mikropolaryzacji) umożliwiają indywidualizację treningów, by odejść od standardowego i nie zawsze celowego treningu w obszarach środkowych (Cz, C3/C4).

Wynik badania w formie pisemnej lub elektronicznej pacjent otrzymuje w terminie jednego tygodnia (w przypadkach nagłych w dniu badania). Składowe opisu zależą od rodzaju badania:

Badanie EEG – podstawowa forma badania elektroencefalograficznego, w której nacisk jest położony na poszukiwaniu grafoelementów padaczkokształtnych. Opis badania składa się z interpretacji zapisu EEG w standardzie elektroencefalograficznym, map QEEG bez ich interpretacji oraz próbek zapisu. Najbardziej wartościowe jest badanie EEG w czuwaniu, lecz na życzenie może być także wykonane EEG we śnie.
Koszt badania: 100-150 zł.

Badanie EEG/QEEG – badanie EEG rozszerzone o mapowanie QEEG, dzięki któremu możliwe jest znalezienie przyczyn zgłaszanych problemów klinicznych, także tych, za które nie jest odpowiedzialne ognisko padaczkorodne. Opis badania składa się z interpretacji zapisu EEG w standardzie elektroencefalograficznym, map QEEG do których dołączona jest ich interpretacja, następnie podsumowania map QEEG, zawierającego odniesienia otrzymanych obrazów QEEG do zgłaszanych problemów klinicznych, a także próbek zapisu (całość ok. 12-16 stron opisu).
Koszt badania: 200-250 zł.

Badanie EEG/QEEG + EKG – badanie EEG/QEEG rozszerzone o diagnostykę EKG, wykonywaną z odprowadzeń kończynowych I, II, II, aVR, aVL, aVF (konieczne dodatkowe podłączenie elektrod na rękach i nogach). Prócz wszystkich walorów diagnostyki EEG/QEEG, rozszerzenie badania o elektrody EKG pozwala na wykrycie m.in. cech niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzeń przewodzenia wewnątrzprzedsionkowego, przerostów przedsionków lub komór, bloków przedsionkowo-komorowych, komorowych zaburzeń rytmu serca, itp. Interpretacja badania czynności serca EKG jest bezpłatna i wykonywana na życzenie osób zainteresowanych.
Koszt badania: 200-250 zł (taki sam, jak badania EEG/QEEG).

Badanie Video EEG – badanie elektroencefalograficzne z jednoczesną rejestracją obrazu wideo. Celem badania jest zarejestrowanie napadu padaczkowego wraz z jego objawami klinicznymi. Jest to rodzaj badania często zlecany przez lekarzy neurologów. Do wyniku badania dodana jest płyta DVD z zapisem video EEG.
Koszt badania: 250 zł.

Badanie EEG/QEEG + zalecenia dietetyczne – badanie EEG/QEEG (ewentualnie EEG/QEEG/EKG) rozszerzone o możliwość uzyskania porady dietetycznej, wspomagającej proces terapeutyczny dziecka lub osoby dorosłej. Z ośrodkiem PrymusEEG współpracuje psycholog i psychodietetyk, pani Małgorzata Kozak-Buchalik, której wieloletnie doświadczenie w układaniu diet pozwala na dostosowanie diety do preferencji dziecka/osoby dorosłej, uwzględniając przy tym rodzaj schorzenia, przyjmowaną farmakoterapię oraz charakterystykę zapisu EEG/QEEG (np. proponując produkty stabilizujące czynność elektryczną mózgu osób z aktywnym ogniskiem padaczkorodnym). Szczególnie w obszarze zainteresowań pani Małgorzaty są zagadnienia wpływu odżywiania się na stan funkcjonowania psychicznego w:
– depresji,
– poczuciach splątania,
– autyzmie,
– zespole Aspergera,
a także
– redukcja trudnych zachowań poprzez odpowiednie żywienie.
Opis badania EEG/QEEG, jak w każdym przypadku, przygotowuje dr Paweł Borkowski. Natomiast na część dotyczącą oferty dietetycznej składają się:
– interpretacja wywiadu (osoby chcące skorzystać z porad psychodietetycznych powinny wydrukować i wypełnić Wywiad dietetyczno-behawioralny),
– konsultacje z psychodietetykiem (telefoniczne lub drogą internetową, ok. 45 minut),
– propozycja diety.
Koszt badania EEG/QEEG wraz z poradą dietetyczną: 300 zł.
Koszt kolejnych konsultacji jest ustalany indywidualnie z psychodietetykiem, na ogół jest to kwota 40-50 zł.

Badanie EEG/QEEG + porady ziołolecznicze i mieszanki ziołowe – dzięki współpracy z firmą Pracownia Ziół nasza oferta wzbogaciła się o możliwość dodawania do opisu badania mieszanek ziołowych, idealnie dobranych do potrzeb osoby badanej. Cena indywidualnej mieszanki ziołowej (100 g) to koszt zaledwie 20 zł, które należy dodać do kosztów badania. Specjalizujemy się przede wszystkim w mieszankach ziołowych wspomagających rehabilitację dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i deficytami koncentracji, a w przypadkach osób dorosłych – wspomagających terapię zaburzeń lękowych, depresji oraz łagodzących objawy menopauzy.

Przykładowy opis badania EEG/QEEG znajduje się tutaj: Opis badania przykład (dane fikcyjne).

Możliwość płatności kartą.

Panele (pakiety dodatkowe dostępne w Grammatical Centrum Neurologopedyczne Iwona Jarząbek)

EEG/QEEG panel z opinią specjalistyczną i zaleceniami do szkoły (dysleksja, wady wymowy, afazja, zespół Aspergera itp.).
Koszt panelu: 250zł.

EEG/QEEG panel psychologiczno-relaksacyjny, obejmuje ćwiczenia do pracy w domu.
Koszt panelu: 240 zł.

EEG/QEEG panel neurologopedyczno-stymulacyjny, obejmuje zalecenia i materiały do pracy w domu w przypadku jąkania, opóźnionego rozwoju mowy, demencji, afazji.
Koszt panelu: 250zł.

Kalendarz na najbliższy miesiąc, czyli gdzie i kiedy w najbliższym czasie można zrobić badanie?

W celu umówienia się na badania, proszę dzwonić pod następujące numery:

Bytom, Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych, tel. 608-112-044
Bydgoszcz, Magdalena Lewandowska, tel. 692-375-429
Chrzanów, Joanna Kalemba, tel. 668-476-421
Częstochowa, Centrum Neurologopedyczne Grammatical, tel. 500-750-023
Częstochowa, Poradnia Agathum, tel. 787-484-983
Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Otwarte Serca, tel. 32 261-91-44
Łódź, Centrum Medyczne JuniorMed, tel. 604-644-444
Mikołów, Wyry, tel. 730-660-444

Radomsko, Stowarzyszenie Koniczynka, tel. 44 787-10-26
Rawa Mazowiecka, Gabinet Biofeedback, tel. 883-32-07-40
Rybnik, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, tel. 32 423-17-55

Szkolenia

W naszej ofercie znajdują się następujące szkolenia:

Szkolenie EEG i QEEG I stopnia – szkolenie adresowane jest do neuroterapeutów, którzy w ramach swojej działalności współpracują z ośrodkami diagnostyki elektroencefalograficznej oraz dla tych, którzy zamierzają w przyszłości rozpocząć samodzielną diagnostykę QEEG. W ramach szkolenia uczestnicy nabywają takich umiejętności, jak: umiejętność interpretacji map QEEG, umiejętność wstępnej interpretacji grafoelementów EEG, umiejętność interpretacji opisu badania. Dodatkowo osoby szkolące się uczestniczą w wykonaniu badania EEG/QEEG. Więcej o szkoleniu znajduje się tutaj.

Szkolenie EEG i QEEG II stopnia – szkolenie adresowane jest do neuroterapeutów, lekarzy, elektroencefalografistów, którzy rozpoczynają wykonywanie diagnostyki elektroencefalograficznej lub już ją wykonując chcą pogłębić swoją wiedzę. W ramach szkolenia uczestnicy nabywają umiejętności wykonywania badań EEG/QEEG, wykonywania opisu badania, właściwej interpretacji grafoelementów EEG oraz map QEEG. Więcej o szkoleniu znajduje się tutaj.

Szkolenie EEG-biofeedback I stopnia – szkolenie adresowane do wszystkich tych, którzy chcą zajmować się neurofeedbackiem, a także tych, którzy już ją wykonując są niezadowoleni z rezultatów. Szkolenie oparte jest na autorskim programie dra Pawła Borkowskiego. Jego uczestnicy, dzięki licznym zajęciom praktycznym, nabywają umiejętności prowadzenia skutecznych treningów EEG-biofeedback. A dzięki  poznaniu elektroencefalograficznych podstawy zasadności prowadzenia neuroterapii, prowadzą treningi w sposób świadomy, nie kopiując mało skutecznych gotowych protokołów. Więcej o szkoleniu znajduje się tutaj.

Szkolenie z przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (inne nazwy: tDCS, mikropolaryzacja) – szkolenie adresowane do wszystkich neuroterapeutów, chcących rozszerzyć swą ofertę o jedną z najskuteczniejszych form neuroterapii. Mikropolaryzację z powodzeniem stosujemy w Koniczynce m.in. dla takich zaburzeń, jak:
– zaburzenia ze spektrum autyzmu,
– zaburzenia rozwoju mowy,
– mózgowe porażenie dziecięce,
– bóle głowy,
– depresja, lęki.
Dwudniowe szkolenie składa się z panelu wspólnego dla neuroterapii (dzień pierwszy) oraz obsługi sprzętu i wykonywania mikropolaryzacji (dzień drugi).

Działalność naukowa

Wyniki badań naukowych rozpowszechniamy w formie artykułów i książek. Spis naszych publikacji znajduje się tutaj.