Szanowni Państwo,

Administratorem danych osobowych jest:

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy PrymusEEG Agnieszka Borkowska
42-290 Blachownia, ul. Modrzewiowa 22
NIP 949-181-34-95
REG. 36725430200000
tel. 782-515-272
e-mail: biuro@prymuseeg.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych:
– postawienie diagnozy – wykonanie umowy,
– w celach naukowych (z pominięciem danych osobowych osoby badanej oraz z pominięciem informacji umożliwiających identyfikację osoby).

Państwa dane osobowe nie są powierzane innym instytucjom ani osobom trzecim.

Przysługuje Państwu prawo do:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.